Helsingborg Citysamverkan

Du som företagare kan påverka! Är du företagare, vare sig du äger en fastighet eller driver butik eller annan verksamhet i Helsingborgs City så är du en av dem som påverkar stadens attraktivitet.

Helsingborg Citysamverkan

I mars 2010 bildade Helsingborgs Cityförening, Fastighetsägarna i city och Helsingborgs stad bolaget Helsingborg Citysamverkan AB.

Syftet med att bilda ett gemensamt bolag är att parterna därmed tillsammans ska kunna medverka till att stärka attraktiviteten i stadskärnan.

Tillsammans är vi starka!
Helsingborgs Citysamverkan är ett treparts-samarbete mellan Cityföreningen, fastighetsägarna och Helsingborgs stad.

Cityföreningen – handlare, restaurang- och caféägare, banker, hotell m.fl. med kommersiell verksamhet i city. Även företag som vill stödja utvecklingen i city ansluter sig till Cityföreningen.

Fastighetsägarna – alla fastighetsägare som ingår i den kommersiella fastighetsägargruppen.

Helsingborg stad – ska år 2035 vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden. För att nå dit är stadskärnan en viktig mötesplats för stadens 132 000 invånare.

Citysamverkans organisation

Cityledare– Malin Thörnwall
Koordinator – Frida Velin

Styrelsen består av tio personer, tre från vardera part och en ordförande. Dessa är:

Kristina Jarring – extern ordförande
Anna Eklund, Grand hotell – Cityföreningen, vice ordförande
Michael Stenberg, Stenbergbygg – Cityföreningen
Michael Fogelqvist, KOL & Cocktails – Cityföreningen
Staffan Hellberg, Länsförsäkringar – Fastighetsägarna
Ulf Nilsson, Norrporten – Fastighetsägarna, vice ordförande
Jan-Erik Johansson, Wihlborgs – Fastighetsägarna
Michael Fransson – Helsingborgs Stad, vice ordförande
Bibi Hidén – Helsingborgs Stad
Kristina Magnusson – Helsingborgs Stad

Läs mer på följande sidor om vad det innebär att aktivt medverka i att gemensamt arbeta för Helsingborgs city.

till toppen!