Helsingborg – Sveriges trevligaste stad

I juni 2014 tog Citysamverkans styrelse fram en ny vision om ett levande och pulserande city. För att nå målet om att öka antalet besökare i city togs det även fram fyra strategier.

VISION

Fler människor ska välja att besöka stan oftare, stanna längre och uppleva något som är värt att berätta vidare.

STRATEGIER

  • Ett bemötande som överträffar förväntningarna och ger upplevelsen av Helsingborg som Sveriges trevligaste stad.
  • Skapa tydliga mikroidentiteter med attraktiva stråk som binder samman de olika delarna.
  • Kontinuerlig förändring som ger besökarna nya upplevelser, något nytt att se eller göra.
  • Det ska vara enkelt för kunden att komma till och vistas i Helsingborgs city.

Bli medlem!

Du som företagare kan påverka! Är du företagare, vare sig du äger en fastighet eller driver butik eller annan verksamhet i Helsingborgs City så är du en av dem som påverkar stadens attraktivitet tillsammans med oss. Se under respektive flik för information om hur du kan bli medlem.

Historik

I mars 2010 bildade Helsingborgs Cityförening, Fastighetsägarna i city och HelsingborgHelsingborg Citysamverkans stad bolaget Helsingborg Citysamverkan AB.

Syftet med att bilda ett gemensamt bolag är att parterna tillsammans ska kunna medverka till att stärka attraktiviteten i stadskärnan.

Tillsammans är vi starka!

Cityföreningen – handlare, restaurang- och caféägare, banker, hotell m.fl. med kommersiell verksamhet i city. Även företag som vill stödja utvecklingen i city ansluter sig till Cityföreningen.

Fastighetsägarna – alla fastighetsägare som ingår i den kommersiella fastighetsägargruppen.

Helsingborg stad – ska år 2035 vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden. För att nå dit är stadskärnan en viktig mötesplats för stadens 132 000 invånare.

Citysamverkans organisation

VD – Hanna Candell
Cityledare– Malin Thörnwall
Koordinator – Frida Velin

Styrelsen består av nio personer, tre från vardera part.
Dessa är:

Kristina Magnusson, stadsbyggnadsdirektör – Helsingborgs stad, Ordförande
Michael Fogelqvist, KOL & Cocktails – Cityföreningen
Louise Axelsson, Carl Hoff – Cityföreningen
Michael Stenberg, Stenbergbygg – Cityföreningen
Agneta Carling, Helsingborgshem – Fastighetsägarna
Jan-Erik Johansson, Wihlborgs – Fastighetsägarna
Bibi Estev, kulturdirektör – Helsingborgs stad
Läs mer på följande sidor om vad det innebär att aktivt medverka i att gemensamt arbeta för Helsingborgs city.

till toppen!