Helsingborg Citysamverkan

Du som företagare kan påverka! Är du företagare, vare sig du äger en fastighet eller driver butik eller annan verksamhet i Helsingborgs City så är du en av dem som påverkar stadens attraktivitet.

Helsingborg Citysamverkan

I mars 2010 bildade Helsingborgs Cityförening, Fastighetsägarna i city och Helsingborgs stad bolaget Helsingborg Citysamverkan AB.

Syftet med att bilda ett gemensamt bolag är att parterna därmed tillsammans ska kunna medverka till att stärka attraktiviteten i stadskärnan.

Tillsammans är vi starka!
Helsingborgs Citysamverkan är ett treparts-samarbete mellan Cityföreningen, fastighetsägarna och Helsingborgs stad.

Cityföreningen – handlare, restaurang- och caféägare, banker, hotell m.fl. med kommersiell verksamhet i city. Även företag som vill stödja utvecklingen i city ansluter sig till Cityföreningen.

Fastighetsägarna – alla fastighetsägare som ingår i den kommersiella fastighetsägargruppen.

Helsingborg stad – ska år 2035 vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden. För att nå dit är stadskärnan en viktig mötesplats för stadens 132 000 invånare.

Citysamverkans organisation

VD – Daniel Pålsson
Cityledare – Malin Thörnwall

Styrelsen består av tio personer, tre från vardera part och en ordförande. Dessa är:

Kristina Jarring – extern ordförande
Anna Eklund, Grand hotell – Cityföreningen, vice ordförande
Michael Stenberg, Stenbergbygg – Cityföreningen
Michael Fogelqvist, KOL & Cocktails – Cityföreningen
Staffan Hellberg, Länsförsäkringar – Fastighetsägarna
Ulf Nilsson, Norrporten – Fastighetsägarna, vice ordförande
Jan-Erik Johansson, Wihlborgs – Fastighetsägarna
Michael Fransson – Helsingborgs Stad, vice ordförande
Bibi Hidén – Helsingborgs Stad
Kristina Magnusson – Helsingborgs Stad

Läs mer på följande sidor om vad det innebär att aktivt medverka i att gemensamt arbeta för Helsingborgs city.

till toppen!