Helsingborg Cityförening

Som medlem i Cityföreningen har du möjlighet att vara med och påverka de beslut och förslag som arbetas fram i samarbete med fastighetsägarna och kommunen.

För oss är det en självklarhet att alla som bedriver verksamhet i city också är med i Cityföreningen. Vi är alla beroende av ett framgångsrikt city och därför ligger det i allas vårt intresse att skapa möjligheter som gagnar oss såväl ekonomiskt som socialt.

Ta vara på den dynamiska möjlighet som ett medlemskap ger.
Det är din chans att vara med och påverka!

Som medlem får du dessutom en mängd fördelar – i syfte att öka din omsättning. Alla som bedriver någon form av verksamhet i Helsingborgs stadskärna kan bli medlemmar i Cityföreningen.

För butiker, fastighetsägare, caféer och restauranger brukar medlemskapet vara en självklarhet, men det är precis lika viktigt att banker, konsultfirmor, tandläkar-mottagningar och andra som är en del av det dagliga livet i city blir medlemmar och deltar i utvecklingsarbetet.

Helsingborgs Cityförenings styrelse
Folke Straube, Quadriga (Ordförande, Områdesansvarig Drottninggatan S)
Marie-Louise Berghult (Vice ordförande, Områdesansvarig Gamla Stan)
Martin Nivmark, Valvet (Områdesansv. kontor och övrig verksamhet)
Isa Karlsson, Munthes Krog (Krognätverket GörGott)
Joakim Flinck, Sillen & Makrillen (Områdesansvarig Norr)
Louise Axelsson, Carl Hoff (Områdesansvarig Kullagatan/Stortorget)
Thomas Ingerby, Charles Dickens (Områdesansvarig Söder)

Förmåner
Den största förmånen med att vara medlem i Cityföreningen är att du får en möjlighet att påverka. Cityföreningen tillvaratar dina intressen i Citysamverkan.

Genom vårt samarbete i Citysamverkan är vi med och arrangerar evenemang i city, såsom Jul i City, shoppingkvällar, modevisning, påsk/halloween med mera och samarbetar med olika evenemangsbolag som matevent, idrottsfester, stadens evenemangsenhet och många fler.
Vi förhandlar också fram bra priser med olika leverantörer samt hjälper till med tillståndsfrågor.

Genom frukostträffarna får du viktig information och håller er uppdaterade och möjlighet att nätverka med andra aktörer i city. Du får information från Cityföreningen genom nyhetsbrev före alla andra om vad som är på gång i city och får på så vis en möjlighet att engagera dig och anpassa din verksamhet i god tid.

Var med och arbeta för ett levande City i Helsingborg!

Kontakt, Malin Thörnwall 0734-24 43 32