Fastighetsägare

Kommersiella Gruppen
Fastighetsägarna i Helsingborgs City som erbjuder kommersiella lokaler har gått samman i den s.k. Kommersiella Gruppen. Vi arbetar med frågor som rör stadsmiljö, säkerhet, butiksmix och etablering för nya företag i våra fastigheter.

En levande och attraktiv stadskärna tjänar både kommun, handel och fastighetsägare på. I Helsingborg samarbetar staden, fastighetsägarna och handlarna genom bolaget Helsingborgs Citysamverkan AB och vi arbetar gemensamt för att utveckla Helsingborg till en attraktiv stad för företag att etablera sig i.

Medlemskap
Hur kan jag som fastighetsägare medverka till ett attraktivt city i Helsingborg?

En levande stadskärna med en rik variation av butiker, restauranger, caféer, kultur m.m. är en förutsättning för Helsingborgs attraktivitet. Både för helsingborgare och besökare längre ifrån.

Som fastighetsägare vare sig man har ett större fastighetsbolag, äger enskilda fastigheter eller tillhör en bostadsrättsförening med kommersiella lokaler har vi alla gemensamma intressen i att arbeta för en attraktiv stadskärna.

Trivs våra hyresgäster och besökarna i vår stad så har vi också en positiv utveckling för våra fastigheter.

Genom att ansluta dig till Fastighetsägarnas Kommersiella Gruppen så stödjer du arbetet med en levande stadskärna.

Fastighetsägarna Kommersiella Gruppen ingår som en av tre parter i Citysamverkan, de andra parterna är Cityföreningen och Helsingborgs stad. Tillsammans blir vi starka, får mer gemensamma resurser och kan åstadkomma mer.

Förmåner
Den största förmånen med att vara ansluten till Fastighetsägarnas Kommersiella Gruppen är att du får möjlighet att påverka. Kommersiella Gruppen tillvaratar dina intressen i Citysamverkan.

I Kommersiella gruppen arbetar vi med frågor som rör stadsmiljö såsom parkering, renhållning och kommande ombyggnationer. Butiksmix och andra etableringsfrågor behandlas också liksom cityklausulen.

Vi arbetar tillsammans i Citysamverkan för att underlätta och samordna information rörande lediga lokaler och förfrågningar om nyetablering.

Genom vårt samarbete i Citysamverkan är vi med och ordnar evenemang city såsom Jul i HelsingborgCity och samarbetar med olika arrangörer som ordnar sportevenemang, matfestivaler m.m. i Helsingborg.

Genom frukostträffarna får du viktig information och möjlighet att nätverka med andra aktörer i city. Du får också information före alla andra om vad som är på gång i city, bland annat genom våra nyhetsbrev och får på så vis en möjlighet att engagera dig eller anpassa din verksamhet i god tid.

Vi har bland annat ett bra samarbete med Krognätverket, Hotellgruppen, Kryssningsnätverket och handlarna i city och har på så vis ett riktigt stort kontaktnät i City.

Välkommen att medverka i Kommersiella Gruppen du också!

Kontakta Marie Enhörning Fastighetsägarna Syd AB Extern länk!
Telefon: mobil 042-26 92 37 | vxl 040-35 01 70| fax 042-26 92 39
E-post: marie.enhorning@syd.fastighetsagarna.se

Medlemmar i Kommersiella Gruppen idag:

Akelius Fastigheter i Helsingborg AB Extern länk!
Kontakt: Per Eneborg
Telefon: 042-17 21 75
E-post: per.eneborg@akelius.se

Alecta Extern länk!
Kontakt: Mathias Cronqvist
Telefon: 042-400 40 44
E-post: mathias.cronqvist@newsec.se

Brinova Fastigheter AB Extern länk!
Kontakt: Göran Jönsson
Telefon: 042-449 22 00
E-post: goran.jonsson@catenafastigheter.se

Diligentia Extern länk!
Kontakt: Joachim Hero
Telefon: 042-24 82 92
E-post: joachim.hero@diligentia.se

Kontakt: Niklas Blonér
Telefon: 042-24 82 82
E-post: niklas.bloner@diligentia.se

Fastighets AB Briggen Extern länk!
Kontakt: Matts Borgström
Telefon: 042-26 91 41
E-post: matts.borgstrom@briggen.se

Fastighetsaktiebolaget Norrporten Extern länk!
Kontakt: Ulf Nilsson
Telefon: 042-24 83 85
E-post: ulf.nilsson@norrporten.se

Fastighetsägarna Syd Extern länk!
Kontakt: Mare Enhörning
Telefon: 042-26 92 37
E-post: marie.enhorning@syd.fastighetsagarna.se

Executive Property Svenska AB Extern länk!
Kontakt: Erik Linder
Telefon: 042-12 60 20
E-post: el@exeprop.se

Garnito AB Extern länk!
Kontakt: Mats Bergquist
Telefon: 042-27 10 85
E-post: mats.bergquist@garnito.se

Helsingborgshem AB Extern länk!
Kontakt: Agneta Carling
Telefon: 042-20 80 00
E-post: agneta.carling@helsingborgshem.se

Kontakt: Jesper Månsson
Telefon: 042-20 80 40
E-post: jesper.mansson@helsingborgshem.se

Kontakt: Karin Gjörtler
Telefon: 0708-709027
E-post: karin.gjortler@helsingborgshem.se

Kronosund Fastighets AB Extern länk!
Kontakt: Mikael Zetterman
Telefon: 0708-42 31 94
E-post: mz@kronosund.se

Kärnfastigheter Extern länk!
Kontakt: Thomas Johnsson
Telefon: 042-10 79 28
E-post: thomas.johnsson@helsingborg.se

Rikshem Extern länk!
Kontakt: Jakob Ulf
Telefon: 010-70 99 218
E-post: Jakob.ulf@rikshem.se

Sjödin Fastigheter i Helsingborg AB Extern länk!
Kontakt: Per Sjödin
Telefon: 042-38 30 80
E-post: per@sjodinfastigheter.se

Wallenstam AB Extern länk!
Kontakt: Ann-Marie Forsberg
Telefon: 0317-43 96 32
E-post: ann-marie.forsberg@wallenstam.se

Wihlborgs Fastigheter AB Extern länk!
Kontakt: Jan-Erik Johansson
Telefon: 042-490 46 27
E-post: jan-erik.johansson@wihlborgs.se

Kontakt: Thomas Brahagen
Telefon: 042-490 46 20
E-post: thomas.brahagen@wihlborgs.se

till toppen!