Medlemskap i Cityföreningen

Varför ska jag bli medlem Cityföreningen?

En blomstrande cityhandel och ett rikt utbud av restauranger och caféer är en av förutsättningarna för ett levande centrum och Helsingborgs attraktivitet. Genom att bli medlem i Cityföreningen stödjer du Helsingborgs City och arbetet med en levande stadskärna.

Cityföreningen ingår som en av tre parter i Citysamverkan, de andra parterna är Fastighetsägarna och Helsingborg Stad. Tillsammans blir vi starka, får mer gemensamma resurser och kan åstadkomma mer.

Förmåner
Den största förmånen med att vara medlem i Cityföreningen är att du får en möjlighet att påverka. Cityföreningen tillvaratar dina intressen i Citysamverkan.

Genom vårt samarbete i Citysamverkan är vi med och arrangerar evenemang i city, såsom Jul i City, shoppingkvällar, modevisning, påsk/halloween med mera och samarbetar med olika evenemangsbolag som matevent, idrottsfester, stadens evenemangsenhet och många fler.

Vi förhandlar också fram bra priser med olika leverantörer samt hjälper till med tillståndsfrågor. Genom frukostträffarna får du viktig information och håller er uppdaterade och möjlighet att nätverka med andra aktörer i city.

Du får information från Cityföreningen genom nyhetsbrev före alla andra om vad som är på gång i city och får på så vis en möjlighet att engagera dig och anpassa din verksamhet i god tid.

Var med och arbeta för ett levande City i Helsingborg!

Kontakt, Malin Thörnwall 0734-24 43 32